About Us

N.D.C Joint Stock Company (JSC), is a leading provider of solutions for individuals and businesses. We, alongside our partners, specialize in providing high-quality, cutting-edge technology and services to help our customers stay connected with the world around them. Join us as we forge ahead, building the infrastructure that will enable information technology in Vietnam to flourish.

learn more

Our Products

At our N.D.C, we offer a range of quality products designed to support operations in the fields of telecommunications and information technology. Our inventory includes everything from measuring equipment and connecting devices to construction tools, data center infrastructure, media equipment, and transmission equipment.

Learn more

Services

At NDC, we specialize in delivering top-quality services in the telecommunications and information technology fields. Our comprehensive range of services includes Inspection services, Equipment maintenance services, SLA services, Web & Cloud services

LEARN MORE

Solutions

At NDC, we provide solutions for the development of telecommunications and IT infrastructure, transmission solutions, video & media solutions, data center solutions, digital transformation solutions.

Learn More

Library

A compilation of documents related to technology solutions, product information, and specialized knowledge with the aim of supporting customers to use our products more conveniently, improving general understanding as well as some specialized fields.

Learn More

News and Events

A collection of articles that relates to advanced technology, telecommunications, IT & datacenter both domestically and internationally.

TÌM HIỂU THÊM

Trong Một Môi Trường Đang Liên Tục Phát Triển.

NDC, cùng với các đối tác của chúng tôi, làm việc chuyên nghiệp giúp mang đến các giải pháp và sản phẩm để cập nhập và phát triển hạ tầng. Hãy cùng chúng tôi đi qua cuộc hành trình xây dựng nền tảng cho công nghệ thông tin tại Việt Nam.

TÌM HIỂU THÊM

Sản Phẩm

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm phục vụ cho các hoạt động trong ngành viễn thông và CNTT như thiết bị đo kiểm, thiết bị kết nối, dụng cụ thi công, hạ tầng trung tâm dữ liệu, thiết bị media, thiết bị truyền dẫn.

TÌM HIỂU THÊM

Dịch Vụ

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ trong ngành viễn thông và CNTT bao gồm Dịch vụ đo kiểm, Dịch vụ bảo trì thiết bị, Dịch vụ SLA, Dịch vụ Web & Cloud.

TÌM HIỂU THÊM

Giải Pháp

Chúng tôi cung cấp các giải pháp xây dựng hạ tầng viễn thông và CNTT, giải pháp truyền dẫn,  giải pháp về media, giải pháp Datacenter, giải pháp chuyển đổi số.

TÌM HIỂU THÊM

Thư Viện

Nơi lưu trữ tài liệu liên quan đến các giải pháp công nghệ, thông tin sản phẩm và kiến thức chuyên ngành với mục tiêu hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm của chúng tôi một cách thuận lợi hơn, nâng cao hiểu biết chung cũng như một số lĩnh vực chuyên biệt.

TÌM HIỂU THÊM

Tin Tức và Sự Kiện

Cập nhật các tin tức và sự kiện về lĩnh vực công nghệ cao, viễn thông, IT & Datacenter… trong nước và quốc tế.

TÌM HIỂU THÊM

Our promises

Our Partners